Bjorkvikshallen.se – Din sajt för de senaste politiska nyheterna

Skattefusk inom politiken är utbredd – tillsätt advokatbyrå i skatterätt

Varje bortslösad skattekrona är en stöld från folket. Så brukar det heta när det gäller hanteringen av skattemedel. Men hur står det egentligen till med slöseriet? Kanske är det på tiden att tillsätta en advokatbyrå i skatterätt för att komma tillrätta med slöseriet både på riks- och kommunnivå?

Det slösas till höger och vänster

När man pratar om att det slösas med skattemedel finns det många åsikter som går isär. Vad är egentligen slöseri? Är det slöseri att låta kommunen finansiera diverse konstprojekt eller är det slöseri att låta den privata sektorn ta över allt mer? Dock finns det en hel del som man faktiskt kan enas om att det kan räknas som slöseri och listan kan göras lång. Den är faktiskt så lång att olika organisationer har startats just för att granska slöseriet. En advokatbyrå i skatterätt kanske skulle vara på sin plats, för att en gång för alla komma tillrätta med slöseriet, men tills att det blir så finns Slöseriombudsmannen till förfogande. De granskar slöseriet på bred front och det är tack vare dem man får veta sanningen om hur våra skattepengar används. I många fall används de på ett sätt som känns väldigt ogenomtänkt och kortsiktigt. I vissa fall verkar det som om man inte har tänkt till alls gällande hur de ska användas på absolut bästa sätt. Några exempel som Slöseriombudsmannen lyfter fram på sin hemsida är:

  • Fusket kring statsbidrag till studieförbund.
  • Det stora, och i många fall onödiga, antalet myndigheter som kräver skattepengar.
  • Kronofogdens inköp av dyra och exklusiva tjänstebilar.
  • EU:s coronafond som kostade skattebetalarna enorma belopp.
  • Antalet bidrag som betalas ut till diverse projekt ute i landet och som i många fall är helt onödiga då de inte kommer allmänheten till nytta.

Att slösa med skattepengar är något som bör tas på allvar och tyvärr verkar det inte finnas något slut på eländet. Därför skulle det inte vara fel med en advokatbyrå i skatterätt som kan se till så att varje skattekrona används på rätt sätt, oavsett om det gäller finansiering av ett konstprojekt eller av ett nytt sjukhus.

Svenska politiska nyheter