Bjorkvikshallen.se – Din sajt för de senaste politiska nyheterna

Vad hände i FN:s klimattoppmöte COP26 i Glasgow?

FN:s klimatkonferens COP 26 ägde rum i Glasgow, Skottland. Mer än 39 000 registrerade deltagare, inklusive tjänstemän från världen över, deltog i konferensen som hade som mål att sätta upp regler för hållbar utveckling.

Hela mötet lade grunden för att lösa dagens mest pressande miljöutmaningar, inklusive uppvärmning av atmosfären, haven och land genom att skärpa ländernas redan uppsatta klimatmål.

I den här artikeln går vi igenom vad årets FN-konferens om klimatförändringar, COP26, handlar om, varför den är viktig och om vad slutresultatet blev.

Vad är egentligen COP26?

Låt oss ta en närmare titt på vad COP26 faktiskt betyder eftersom det har varit i nyheterna på sistone och många pratar om det.

COP26 är FN:s 26:e klimatkonferens. Toppmötet syftar till att ta itu med några av de viktiga frågorna kring klimatförändringarna genom att sammanföra nationer och FN-medlemmar för att diskutera strategier för att hantera klimatförändringar och dess effekter på vår planet.

Vad var fokusområden på mötet?

Fokus för COP26 var så klart klimatförändringarna. Delegaterna var särskilt ute efter att öka ambitionerna för de globala målen 3 och 13. Globala mål 3 fokuserar på att säkerställa hälsosamma liv och välbefinnande för alla människor, medan det globala mål 13 fokuserar på klimatåtgärder.

Ett viktigt ämne som togs upp vid COP26 var utformningen av klimatfinansiering, alltså frågan om hur rikare nationer ska ge pengar till fattigare nationer för att stödja dem i att uppfylla sina miljömål. Därtill var det ett mål att mobilisera 100 miljarder amerikanska dollar per år 2020–2025 för detta ändamålet.

En annat viktigt ämne var de reglerna för internationella samarbetsformer och handel med utsläppsminskningar mellan länder. Här var det ambitioner om att enas kring att inte tillåta dubbel bokföring om utsläppsminskningar, samt hur länder ska rapportera sina utsläpp på ett transparent och rättvist sätt.

Hur blev resultatet på COP26?

Alla som har läst de senaste rubriknyheterna har sett att COP26-mötet har kallats både katastrofalt och framgångsrikt. Även om länderna inte lyckades uppnå de initialt högt uppställda målen, så kom de till beslut att:

  • Utfasa kol och fossila subventioner – Detta var ett stort beslut eftersom vissa länder i världen har stora subventioner kring kolkraftverk, borrning av olja och så vidare.
  • Ha mer ambitiösa utfästelser om 1,5-gradersmålet – Även om detta var förhandlat i det tidigare Parisavtalet, så har det varit oklart hur länderna ska genomföra sina åtaganden. Detta är numera fastställt.
  • Jobba mer med rättvis omställning (rika och fattiga länder) – Detta var en utav de första gångerna rättvis omsättning var på bordet. Även om inte alla planer har fastställts, så kommer stödet till klimatanpassning att fördubblas till år 2025.
  • Förbättra mänskliga rättigheter och urfolks rättigheter – Det finns numera ett starkare skydd för att förbättra dessa rättigheter.
  • Förhandlat de sista delarna av Parisavtalets regelbok – De sista delarna av det tidigare Parisavtalet är nu klargjort och länderna har förklarat hur och när de ska genomföra sina åtaganden.