Bjorkvikshallen.se – Din sajt för de senaste politiska nyheterna

Den geopolitiska krisen med Kina och USA

För den som har följt nyheterna, så går det inte komma ifrån att det just nu är en geopolitisk kris. Relationen mellan Kina och USA har aldrig varit mer oförutsägbar, med handelskrig, anklagelser om spionage och en rad andra faktorer som hotar att dra in det i ännu mer osäkerhet.

I den här artikeln sammanfattar vi de två viktigaste punkterna där länderna just nu står långt ifrån varandra.

Varför är det geopolitisk kris mellan Kina och USA?

Det finns många anledningar till varför det just nu är en geopolitiskt kris mellan Kina och USA. Detta blev speciellt uppenbart mellan det senaste videomötet mellan USA och Kina. Länderna står långt ifrån varandra i många sakfrågor, men nedan går vi djupare i två heta ämnen.

1. Handelskrig mellan Kina och USA

USA:s handelskrig med Kina är en av deras stora diplomatiska tvister de senaste åren, dels för att det ses som en förlängning av USA:s ”liberala” ställningstagande mot Asiatiska länder under president Barack Obama (även om det aldrig enbart fokuserat på Kina) och dels eftersom spänningarna nyligen har ökat så mycket – särskilt när det kommer till ekonomiska frågor relaterade till stöld av immateriella rättigheter och subventioner. Till exempel anser USA att Kina stjäl immateriell egendom, medan Kina anser att USA har infört orättvisa tullar och restriktioner mot landet och dess företag.

2. Kinas inflytande i världen

En annan anledning är att Kinas utveckling som nation snabbt förändrat det geopolitiska landskapet eftersom landet har blivit alltmer kraftfullt. Kina har ett mycket starkt kontaktnät i en mängd olika länder, särskilt i Afrika och Asien. De investerar i infrastrukturprojekt och de har byggt nya broar med många andra länder över hela världen. Ett konkret exempel på detta är Kinas ett bälte en väg initiativ, som har varit avgörande för att utveckla 22 ekonomiska korridorer och länka samman landet med cirka 60 länder.