Bjorkvikshallen.se – Din sajt för de senaste politiska nyheterna

Varför är det svårt att förbjuda vapen i USA?

Den senaste tidens masskjutningar i USA har ökat debatten om vapenkontroll. Elever, föräldrar och vanliga invånare kräver nya lagar och regler för att förhindra att ytterligare tragedier inträffar. Bara för en stund sedan så var det en ny mass skjutning i en skola utanför Detroit, Michigan i USA.

Trots de tragedier som har utspelat sig de senaste åren, så har det inte skett någon betydande förändring av landets vapenlagar. Här är två korta skäl till varför det är så svårt att förbjuda vapen i USA.

Anledningar till varför vapenförbud är svårt att införa i USA

Det första skälet är att USA har en historia av vapenägande som går tillbaka till grundandet av landet med rätten att bära vapen (en viktig del av konstitutionen). Många känner att ett förbud mot vapen skulle vara ett intrång mot deras konstitutionella rättigheter.

Det andra skälet är att det finns så många motstridiga åsikter och statistik om vapenvåld. Dessutom är det svårt att vara helt säker på att dessa masskjutningar skulle upphöra bara för att vapnen blir olagliga. Många anser att detta kan vara en mycket större fråga än så och att det istället handlar om bland annat psykisk ohälsa.